วิธีจองตั๋ว

VDO สาธิตการจองตั๋วออนไลน์

วิธีการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

1. กรอกข้อมูล จุดขึ้นรถ ลงรถ วันเดินทาง

2. เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง

3. ยืนยันข้อมูลเที่ยวรถ (มีประกันภัยการเดินทาง ** ไม่บังคับทำ)

4. กรอกข้อมูลผู้เดินทาง (กรอกชื่อ – สกุล เบอร์โทร อีเมล์)

5. เลือกที่นั่ง (สีขาวว่าง เลือกได้)

6. เลือกช่องทางชำระเงิน (แนะนำสแกนจ่าย QR-Code ผ่านแอปธนาคาร หรือ จ่ายผ่าน 7-11 หรือ จ่ายผ่านแอป k+)

7. ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด (ชำระเงินตามช่องทางที่ได้เลือกไว้ ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ) ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างเลือกชำระผ่าน Qr-code

8. ชำระเงินเรียบร้อย *** ภาพด้านล่างเป็นภาพตัวอย่างเมื่อชำระเงินแล้ว (ตัวอย่างข้อมูล) ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในขั้นตอน 1-7 ด้านบน

วิธีการเดินทาง

*** เมื่อชำระเงินแล้ว นำหลักฐานการชำระเงินไปยื่นรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์ผู้ให้บริการที่เดินทางก่อนรถออกอย่างน้อย 30 นาที