ตัวแทนจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ ไปยัง ด่านนอก ทุ่งสง พัทลุง หาดใหญ่ ปาดังเบซาร์ สงขลา สุไหงโกลก นครราชสีมา(โคราช) ระยอง ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

วิธีจองตั๋ว


เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-ด่านนอก

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดคลองแงะ
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • จุดจอด อ.ด่านนอก

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
17:30 ม.4 พ

กรุงเทพ-ทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
16:10 ม.4 พ

กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดคลองแงะ
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • จุดจอด ต.ปาดังเบซาร์

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
18:30 ม.4 ข
18:30 ม.4 ข
18:30 ม.4 ข

กรุงเทพ-สงขลา

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดแยกสวนผัก
 • จุดจอดบ้านบ่อล้อ
 • จุดจอดการะเกด
 • จุดจอด อ.หัวไทร
 • จุดจอดรถสี่แยกระโนด
 • เจดีย์งาม
 • จุดจอด แยกชุมพล
 • จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ
 • จุดจอด ต.ม่วงงาม
 • จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
08:00 ม.4 พ
16:50 ม.4 ข

กรุงเทพ-สุไหงโกลก

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
 • จุดจอดแยกดอนยาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
 • จุดจอดปาลัส
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
 • จุดจอดต้นไทร
 • จุดจอด อ.บาเจาะ
 • จุดจอด ต.ยี่งอ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
17:00 ม.4 ข

กรุงเทพ-หาดใหญ่

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • จุดจอด บ.นาเดิม
 • จุดจอดแยกหนองดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดแยกสวนผัก
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดแยกนาโหนด
 • จุดจอดแม่ขรี
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
15:30 ม.4 ข
19:30 ม.4 ก

ด่านนอก-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • จุดจอด อ.ด่านนอก
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดชุมพร
 • จุดจอด อ.บางสะพาน
 • จุดจอด อ.ทับสะแก
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดหัวหิน
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
15:30 ม.4 พ

ด่านนอก-นครราชสีมา

จุดจอดและเวลา

 • จุดจอด อ.ด่านนอก
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
15:00 ม.4 กพ

ด่านนอก-ระยอง

จุดจอดและเวลา

 • จุดจอด อ.ด่านนอก
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอด อ.ไชยา
 • จุดจอด อ.ท่าชนะ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
 • หนองมน
 • ท่าพัทยา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
15:30 ม.4 กพ

นคราชสีมา-ด่านนอก

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดสี่แยกประจวบ
 • จุดจอดศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • จุดจอด อ.ด่านนอก

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
16:00 ม.4 กพ

ระยอง-ด่านนอก

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2
 • ท่ามาบตาพุด
 • จุดจอด อ.บ้านฉาง
 • จุดจอด กม.10
 • ท่าพัทยา
 • ท่าอ่าวอุดม
 • ท่าศรีราชา
 • จุดจอด ต.บางพระ
 • หนองมน
 • จุดจอดชลบุรี-เฉลิมไทย
 • จุดจอดชะอำ
 • จุดจอด อ.หัวหิน
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอด อ.ท่าชนะ
 • จุดจอด อ.ไชยา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • จุดจอด อ.ด่านนอก

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
16:00 ม.4 กพ

สงขลา-กรุงเทพ(สายเก่า)

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
 • จุดจอด ต.ม่วงงาม
 • จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ
 • จุดจอดเจดีย์งาม
 • จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด
 • จุดจอดรถสี่แยกระโนด
 • จุดจอด อ.หัวไทร
 • จุดจอดบ้านบ่อล้อ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
15:00 ม.4 พ
16:00 ม.4 ข

สุไหงโกลก-กรุงเทพ(สายใหม่)

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
 • จุดจอด อ.บาเจาะ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
 • จุดจอดต้นไทร
 • จุดจอดปาลัส
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
 • จุดจอดแยกดอนยาง
 • จุดจอด อ.เทพา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
12:10 ม.4 ข

หาดใหญ่-กรุงเทพ(สายใหม่)

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
15:30 ม.4 พ
18:00 ม.4 ข

ค้นหาเที่ยวรถง่ายๆ

ค้นหา และจองตั๋วออนไลน์สะดวก 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์

เลือกที่นั่งได้เอง

เลือกที่นั่งได้เอง เมื่อจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์

เหมือนจองตั๋วหน้าช่อง

ระบบจำหน่ายตั๋วออนไลน์ เหมือนไปซื้อตั๋วหน้าช่อง


เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)

ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58

0-2894-6330,02-894-6331

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา

บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31

074-311077

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)

0-7446-5203

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา

ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์

044-270092,080-2952003

ท่าพัทยา

ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์

038-410-748

ตัวอย่างเที่ยวรถ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

โหลดแอป